O EU FONDOVIMA UKRATKO

Što su Eu fondovi?
Financijski instrumenti koji podupiru provedbu politika Europske unije u zemljama članicama odnosno novac poreznih obveznika iz svih zemalja članica koji se iz proračuna EU  ponovno redistribuira kroz direktne ili strukturne  fondove.

Što su strukturni fondovi?
Za razliku od pretpristupnih fondova, ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska je u lipnju 2013. g. postala  zemlja korisnica strukturnih instrumenata Europske unije KAKO BI KROZ PROJEKTE  doprinijela razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako i Europske unije u cjelini.
Postupci i uvjeti financiranja propisani su nacionalnim pravilima, koja propisuju: postupanja i zahtjeve za prijavitelje, korisnike, kao i za institucije u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava. Dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja će biti na raspolaganju
Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose 8,463 milijarde eura

Koja su pravila igre?
Projekti se financiraju isključivo putem natječaja!

Što se financira?
Financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako i Europske unije u cjelini, a područja su definirana u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima, dakle, ne mogu se financirati svi projekti.

Koji iznos se financira?
Kroz EU fondove se u pravilu ne može financirati 100% od iznosa projekta, prijavitelj dakle SUFINANCIRA dio troškova prihvatljivih aktivnosti. Postotci sufinanciranja projekata  ovise od natječaja do natječaja.

Može li se ostvariti predfinanciranje?
Korisnici projekata mogu ostvariti najviše do 30% predfinanciranja, a ostatak sredstava im se isplaćuje na temelju tromjesečnih izvještaja ili ad hoc izvještaja (ukoliko je tako dogovoreno).

Koji je način plaćanja?
Plaćanje po računima koje je korisnik već platio ili pak po onima koje nije platio samo ukoliko se definira u uvjetima ugovora. Načini plaćanja utvrđuju se na razini natječaja prema procjeni rizika i kapaciteta korisnika.

Tko može zatražiti bespovratna sredstva?
Sve pravne osobe (mala i srednja poduzeća, prozvođači, inovatori, znanstvene institucije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, udruge ostale neprofitne organizacije). Prihvatljivost prijavitelja specificirana je u pozivu na dostavu projektnih prijedloga.
FIZIČKA OSOBA NIJE PRIHVATLJIV PRIJAVITELJ!!!

Što mi možemo učiniti za Vas?

Driope d.o.o. je konzultantska je tvrtka koja se bavi savjetovanjem i izradom projektnih prijedloga  te provedbom projekta financiranih iz EU fondova kako strukturnih tako i direktnih.

Pružamo tehničku i savjetodavnu podršku tvrtkama i institucijama te javnoj upravi za EU fondove u svim fazama: od razvoja ideje do projektnog prijedloga, pripreme i izrade projektne i investicijske dokumentacije, izrade natječajne dokumentacije, stvaranja partnerskog konzorcija, provedbe postupaka javne nabave te implementacije projekata. Isto tako pružamo uslugu savjetovanja poduzetnicima pri izradi strateških, marketinških i investicijskih planova, organizacijskom razvoju i upravljanju ljudskim resursima te financiranju poduzetničkih pothvata.
Naš tim se sastoji od renomiranih međunarodnih stručnjaka te ima dugogodišnje iskustvo na provedbi pretpristupnih programa EU, direktnih i strukturnih fondova s posebnim osvrtom na Jadransko –jonsku Makroregiju.

Što Vi možete učiniti sami?

Prvi, a ujedno i najvažniji korak je INFORMIRATI SE o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja putem EU fondova.

Trebate biti spremni kada izađe natječaj za apliciranje na javni poziv dakle priprema je NAJVAŽNIJA!!

Ukoliko već poslujete ili imate projektnu ideju ŠTO VAM TREBA?
• ISHODUJTE projektnu dokumentaciju (kod projekata izgradnje i rekonstrukcije do razine dobivene građevinske dozvole)
• PRIPREMITE relevantnu tehničku dokumentaciju: poslovni plan, troškovnik, studiju izvodljivosti i cost-benefit analize svog projekta kojima ćete dokazati opravdanost ulaganja
• osigurajte vlastite izvore financiranja  (potrebno je SUFINANCIRANJE pošto se ne financira stopostotni iznos investicije!!!)
• pripremite projektne planove (posebno za jedinice lokalne i regionalne samouprave)

Driope
Driope d.o.o. | Ulica 7. Domobranske pukovnije 1 | 23 000 Zadar, Croatia | info@driope.hr | Tel: +385/23/550 396 | Fax: +385/23/550 396 .