PROGRAMI EU 

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. Projekti financirani iz ovih programa uglavnom su transnacionalni, odnosno zahtijevaju više partnera iz više različitih zemalja.

Specijalizirani smo u pružanju usluga pripreme, provedbe i evaluacije projekata financiranih iz Programa Europske unije, surađujući na projektima s partnerima iz Hrvatske i regije. Naše usluge rada na EU projektima obuhvaćaju:

MONITORING

Pratimo objave poziva za nove projekte te kontinuirano informiramo klijente o mogućnostima njihove uspješne prijave.

RAZVOJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

U razvoju projektnog prijedloga sudjeluje tim stručnjaka iz raznih područja čime se postiže najviša kvaliteta, a naša usluga uključuje pripremu cjelokupne dokumentacije i stručnu pomoć klijentu u čitavom procesu.

PROVEDBA PROJEKTA

Bogatim iskustvom u provedbi EU projekata pomažemo klijentima u toj kompleksnoj fazi punoj izazova te omogućavamo maksimalno iskorištavanje dodijeljenih sredstava.

EVALUACIJA

Uslugom evaluacije projekta vršimo nepristrano ocjenjivanje/vrednovanje uspješnosti projekta te dajemo smjernice za prijave sljedećih projekata.

Međuregionalna suradnja

INTERREG VC EUROPA

INTERREG EUROPA promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i programima u okviru europske teritorijalne suradnju.

INTERACT III

INTERACT III je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju te na korištenje EGTS-a.

ESPON

Program je namijenjen razmjeni iskustava u području prostornog planiranja te općenitu suradnju sveučilišta odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija.

URBACT

Program URBACT namijenjen je razmjeni iskustava gradova u izradi razvojnih strateških dokumenata kao i povezivanju s nacionalnim prioritetima i strategijama.

Prekogranična suradnja

INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA

Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa.

INTERREG V-A MAĐARSKA-HRVATSKA

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica Programa.

INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država.

INTERREG IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da će Republika Hrvatska preuzeti dužnost upravljačkog tijela Programa.

INTERREG IPA HRVATSKA-SRBIJA

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica programa. Značajna novost u novom programskom razdoblju leži u činjenici da Republika Hrvatska preuzima dužnost upravljačkog tijela programa.

Transnacionalna suradnja

INTERREG V-B MEDITERAN

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između država sudionica programa. U Programu sudjeluje deset država članica EU: Hrvatska, Slovenija, Cipar, Malta, Grčka, određene regije Francuske, Italije, Portugala, Španjolske i Velika Britanije te tri države nečlanice: Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI

U Jadransko-jonskom programu transnacionalne suradnje sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija.

INTERREG SREDIŠNJA EUROPA

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa u teritorijalnom smislu obuhvaća 9 država članica Europske unije (Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka cijelim teritorijem sudjeluju u Programu, dok Njemačka i Italija sudjeluju samo dijelom svojih regija).

INTERREG V-B DUNAV

U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (s dvije regije), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (s četiri regije).

ERASMUS+ Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

ZDRAVLJE ZA RAST

COSME Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća

LIFE Program za zaštitu okoliša i klimatske akcije

HERKUL III

PROGRAM EU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

PROGRAM O PRAVIMA, JEDNAKOSTIMA I GRAĐANSTVU

CARINE 2020

FISCALIS 2020

MEHANIZAM UNIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU

KREATIVNA EUROPA

EUROPA ZA GRAĐANE

OBZOR 2020 Program Europske unije za istraživanje i inovacije

PROGRAM EU ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE

PROGRAM ZA PRAVOSUĐE

© Copyright - Driope